KOORDINATORICA: dr. Emilija Stojmenova | emilija.stojmenova@um.si

RAZ:UM kot ključni integrativni del inovacijskega ekosistema Univerze v Mariboru uresničuje povezovalno vlogo skozi mehanizme, ki vključujejo vse deležnike regijskega inovacijskega okolja.


Koordinacija inovacijskega okolja

Ključne naloge RAZ:UM-a so koordinacija in razvoj mehanizmov inovacijskega okolja UM in regije ter spodbujanje udejanjanja idej raziskovalcev UM (študentov, profesorjev, itd.) in prenos znanstvenih dognanj v gospodarstvo in širše družbeno okolje.

RAZ:UM koordinira konzorcij za Podjetništvo in inoviranje ter v okviru programa Inovativne odprte tehnologije (IOT) vzpostavlja regijsko mrežo podpornih institucij.


Identifikacija potreb gospodarskih partnerjev

Prek identifikacije potreb gospodarstva RAZ:UM povezuje z ustreznimi raziskovalno-razvojnimi partnerji za izvajanje aplikativnih raziskav, prototipiranja, testiranja po certificiranih metodah, razvoja izdelkov in tehnologij,...


Program za vključevanje mladih v inoviranje

RAZ:UM koordinira sodelovanje dijakov in študentov pri inoviranju podjetij prek DEMOLE SLOVENIA.

slovenia.demola.net


Podpora pri oblikovanju raziskovalno-razvojnih konzorcijev

Iskanje ustreznih domačih in mednarodnih partnerjev s ciljem oblikovanja raziskovalno-razvojnih konzorcijev za pridobivanje sredstev iz različnih finančnih shem.